Bokomtaler

Boken En Varslers kamp – Musas kamp mot Goliat har fått mange tilbakemeldinger fra både profesjonelle og private lesere. Her kan du lese noen av dem:

Torggata blad:

Å lese Ødegårds beretning er spennende, ikke minst fordi dette er et uavsluttet drama som stadig pågår, og at hun har navngitte motstandere hvis interesse ligger i å bringe henne til taushet. Flere av disse har høye stillinger i politiet på Østlandet, og har i saken demonstrert at de er i stand til å bruke den makten de i kraft av sine verv besitter mot henne. Dette dokumenteres da også grundig i Ødegårds bok, gjennom tilnærmet komplette faksimiler av sakens mange dokumenter.

Redaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa (TA)

Anbefaler folk å lese denne boken.

Forfatter, lederfilosof og Dr.ing

Leif Runar Forsth:

En av årets viktigste bøker! Heldigvis for samfunnet og for andre som kan bli utsatt for represalier etter varsling eller for mobbing og trakassering, skrev Ødegård en bok om det hun hadde opplevd. Heldigvis, fordi vi med denne boka har en meget godt beskrevet historie om hva som kan skje i Norge. Boka handler selvsagt om varslingssaken. Men den handler om noe langt mer. Den handler om rettferdighet og rettsikkerhet. Den handler om politi som ikke oppfyller sin samfunnspålagte oppgave. Den handler om en rettsak som tilskuere opplever som en parodi på rettsikkerhet. Den handler om advokater som ikke gir sine klienter den hjelp de bør få. Og den handler om en norsk borger som sto uten rettsbeskyttelse. Og: Boka handler om hva slags samfunn vi vil ha. (Se også hans litterære analyse av boken på Justismord Forlag sin facebook side. )

Meddommer i 2 lagmannsretter, Tove Børsting:

Har nå lest boken, som jeg måtte ta litt stykkevis og delt for jeg ble rett og slett uvel av dette. Det er grusomt at noen skal gjennomgå på denne måten, for å gjøre sin samfunnsplikt.

Per A. Simonsen:

I mange år har forfatteren gjort en gigantisk kamp mot overmakten. Davids kamp mot Goliat. Det står ærbødighet og takknemlighet for den kamp hun har ført. Anbefaler enhver å lese denne.

Øivind Storfjeld:

Boka er lest. Et epos over norsk kameraderi og korrupsjon. Det opprinnelige varselet forsvant i en flodbølge av embetsverkets mekanismer for å beskytte de involverte fra A – Å.

Se omtalene i sin helhet eller legg inn din egen omtale på Justismord Forlags Facebookside.

Vil du også lese?