Om

Justismord forlag

Justismord forlag ble startet av Gro Ødegård i 2020 for å fortelle historier om varslere, justismord og norsk rettssikkerhet.

Ødegård er en vanlig samfunnsinteressert kvinne, født i Trondheim i 1962, og mor til to. Hun er utdannet regnskapsfører fra BI, og er mer matematisk enn skriftlig anlagt. Når hun har blitt forfatter og forlegger, er det resultat av alvorlige, påførte hendelser fordi hun utførte sin varslingsplikt.