Justismord forlag

KRIM FRA VIRKELIGHETEN

En varslers kamp –
Musas kamp mot Goliat

Så du serien Heksejakt som gikk på TV2 på nyåret 2020? Da vet du litt om hva denne boken handler om. Gro Ødegårds historie er varsling av kriminalitet fra virkeligheten, som viser risikoen og konsekvensene en som enkeltperson utsettes for ved å varsle om økonomisk mislighold og annen kriminalitet. 

Som regnskapsansvarlig ved Stathelle Marina i Telemark, avdekket Ødegård økonomisk kriminalitet på arbeidsplassen. Det ble starten på et langvarig og livsomveltende drama, på grunn av de mekanismene som ble satt i sving fordi hennes varsler truet illegitime interesser. Hun ble forsøkt truet til taushet fysisk, psykisk, skriftlig og muntlig. Hun opplevde å bli avskjediget, falskt anmeldt og siktet i en straffesak. Alt iscenesatt av hennes arbeidsgiver, med hjelp fra politi i hans private og økonomiske nettverk. 

undefined

Boken retter søkelys mot samfunnets kontrollorgan og retts-Norges skyggesider. Systemer som virker nærmest skreddersydd for å ivareta den sterkeste parts interesser. Gjennom Ødegårds historie får vi innblikk i skremmende og kritikkverdige forhold hos politi og rettsvesen – helt opp til Høyesterett og på Riksadvokatnivå. Det stilles spørsmål om involverte advokater, politiledelse og dommere har tildekket og jukset med sannheten, for å dekke over feil, straffbare og korrupte handlinger. 

Boken er et varsel i seg selv. Den dokumenterer en total kollaps i systemene som er satt til å følge opp økonomiske varsler og andre straffbare handlinger. Hadde disse kontrollsystemene fungert, så hadde en bok som dette vært unødvendig. 

Plikten og valget om å varsle har fått store konsekvenser for Ødegårds liv. Fortellingen om hennes kamp for å bli trodd gjør at begrep som «justismord» og «korrupsjon» ikke lenger fremstår som utenkelig i det norske samfunnet. Advokat og forfatter Kari Breirem, som kanskje er en av Norges mest kjente varslere, har etter å ha lest utkast av boken, omtalt den som en «grusom historie». 

Dette er en bok for alle som er opptatt av varsling og rettferdighet i samfunnet. Spesielt for advokater, politi, rettsvesen og politikere som er satt til å håndheve våre lover og sørge for rettssikkerhet for alle.